Czar tańca polskiego podbił Wiedeń

Wybrałam się w Wiedniu do Muzeum Teatru na ciekawie zorganizowaną, kameralną wystawę o początkach tańca współczesnego. Archiwalne zdjęcia i filmy dobrze oddają atmosferę roztańczonego w duchu modernizmu Wiednia oraz zdominowanej przez kobiety sceny tanecznej.

Ekspozycję otwiera część poświęcona Rosalii Chladek, bohaterkami są też inne austriackie tancerki – Gertruda Kraus, Greta Wiesenthal, Gertruda Bodenwieser, Hilda Holger.

Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne
Theatermuseum

Narracja nie pomija jednak dokonań Rudolfa von Labana, Emila Jaques-Dalcroze’a, Kurta Joossa, Haralda Kreutzberga. A dzięki przypomnieniu twórczości Isadory Duncan, Loïe Fuller, Mary Wigman, Ruth St. Denis, Maty Hari, a nawet Anny Pawłowej, austriackie poszukiwania nowego tańca wpisane zostały w szerszy – światowy – kontekst.

Rosalia Chladek, Mary Wigman, Hans Züllig, Harald Kreutzberg, Kurt Jooss (foto: autor nieznany). Tanz-Archiv, MUK Wien

Największą przyjemność sprawił mi kącik polski. Fotografia z czerwca
1934 r. przedstawiająca jury Międzynarodowego Konkursu Tańca w Wiedniu, w którego składzie znaleźli się: Halina Hulanicka, Edward Kuryło oraz znani recenzenci, krytycy i teoretycy tańca: Henryk Liński, Jan Ostrowski-Naumoff, Stanisław Głowacki.

Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne. Theatermuseum

To właśnie wtedy Henryk Liński swoją korespondencję z Wiednia (tak, o tańcu się wtedy dużo pisało i redakcje zatrudniały stałych recenzentów) zatytułował „Czar tańca polskiego podbił Wiedeń”. Powodów do dumy było kilka.

Ziuta Buczyńska, uczennica szkoły Rytmiki i Plastyki Janiny Mieczyńskiej, zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii taniec solowy. Drugą otrzymała Pola Nireńska. Artystyczne zdjęcia obu artystek i wycinki prasowe o ich sukcesach są prezentowane na wystawie i w towarzyszącym jej obszernym katalogu. Zdjęcie poniżej przedstawia Ziutę Buczyńską na plaży w Jastrzębiej Górze. Zrobione zostało w 1937 r. i należy do tak zwanej domeny publicznej.

Zwycięstwo odniosła też grupa Janiny Mieczyńskiej. W konkurencji tańca zespołowego zdobyła 95,72 punktów na 100 możliwych. Wysokie miejsca zajęły: Maria Fedro-Stadnicka, Janina Leitzkówna i Olga Sławska.

Wystawa potrwa do 10 lutego. Warto się na nią wybrać przy okazji pobytu w Wiedniu. W naszych muzeach, nawet tych zlokalizowanych najbliżej Polskiego Baletu Narodowego, taniec został na razie pogrzebany.

Alles tanzt. Kosmos Wiener Tanzmoderne
Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wiedeń

Katalog

Czytaj też:

Wewnętrzny krajobraz serca – rozmowa z Denise Vale