Baletowa afera w Ameryce

To pocieszające. Głupota nie tylko nas dotyka. Choć, jak się można było właśnie przekonać, społeczność baletowa w Ameryce jest lepiej zmobilizowana niż nasza. W Polsce – na przykład – w roli kierowniczki baletu zostaje obsadzona osoba nie mająca wykształcenia w tej dziedzinie i wszyscy potencjalnie zainteresowani, nie tylko tym stanowiskiem, również rozwojem polskiego baletu, na to się zgadzają. Ale to pewnie jest taki nasz mały wkład w dziedzinie wynalazczości (w Dolinie Krzemowej by tego nie wymyślili), a być może problem jest poważniejszy i wśród absolwentów szkół baletowych, Pedagogiki Baletowej i schodzących ze sceny artystów baletu z doświadczeniem, nie można było znaleźć nikogo, kto by się nadawał. Ostatni skandal w Ameryce był jednak innego rodzaju. Prowadzącą Good Morning America Larę Spencer i zgromadzoną w studiu publiczność strasznie rozbawiło, że książę George, syn księcia Williama i księżnej Kate, obecnie trzeci w kolejce do tronu członek brytyjskiej rodziny królewskiej, będzie uczęszczał na lekcje baletu. Niemądrą wypowiedź dziennikarki szeroko omówił m.in. Dance Magazine nadając jej jednocześnie szerszy kontekst.

Spencer’s remarks also reflect the unfortunately common attitude that dance (ballet in particular) is not something that anyone could or should take seriously, that it’s something to be grown out of.

Because this isn’t just about Prince George, and it isn’t just about ballet classes. It’s about the fact that no one should be bullied for what they enjoy doing. And we refuse to condone it.

(Uwagi Spencer odzwierciedlają niestety również powszechną postawę, że taniec, a w szczególności balet nie jest czymś, co ktokolwiek mógłby lub powinien traktować poważnie, że nie jest to zajęcie, dzięki któremu można dojrzeć (…) Bo tu nie chodzi tylko o księcia George’a i nie chodzi tylko o zajęcia z baletu. Chodzi o to, że nikt nie powinien być zastraszany za to, co lubi robić. Nie zgadzamy się na to.)

A sprawa wywołała głębokie poruszenie i oburzenie baletowej społeczności w Ameryce, odczytującej takie zachowania jako stygmatyzujące mężczyzn angażujących się w taniec i utrwalające kulturę ośmieszania i zastraszania. „Dotyczy to w szczególności młodych mężczyzn, zwłaszcza młodych kolorowych mężczyzn i członków społeczności LGBTQ+” – napisano w opublikowanej w sieci petycji. Licząc jednocześnie, że Good Morning America i pozostałe media zaczną eksponować w swoich przekazach korzyści płynące z edukacji tanecznej dla młodych mężczyzn.

Often times this gender-focused stigma against men in dance, perpetuates a culture of bullying and intimidation against young men who engage in the art form. This especially affects intersectional young men, specifically young men of color and members of the LGBTQ+ community.

Good Morning America Should Amplify the Benefits of Dance for Young Men

W wyniku zmasowanej akcji Lara Spencer opublikowała przeprosiny na Instagramie:

My sincere apologies for an insensitive comment I made in pop news yesterday. From ballet to anything one wants to explore in life, I say GO FOR IT. I fully believe we should all be free to pursue our passions. Go climb your mountain-and love every minute of it.

Oczekiwania były jednak większe. Wczoraj przeprosiła więc na żywo na antenie stacji, w której wyemitowany został naruszający dobre obyczaje program i przeprowadziła rzeczową rozmowę o naborze chłopców do baletu i problemach z jakimi muszą się zmierzać, kiedy chcą kontynuować karierę. Odbyła się też publiczna lekcja tańca klasycznego na Times Square, gdzie znajduje się główna siedziba stacji.

The comment I made about dance was insensitive, it was stupid, and I am deeply sorry, I have spoken with several members of the dance community over the past few days. I have listened. 
I have learned about the bravery it takes for a young boy to pursue a career in dance.

(Mój komentarz na temat tańca był niewrażliwy, był głupi i jest mi bardzo przykro, w ciągu kilku ostatnich dni rozmawiałam z wieloma członkami społeczności tanecznej. Słuchałam. I wiele się nauczyłam o odwadze, jakiej potrzebuje młody chłopiec, by kontynuować taneczną karierę.

Więcej na ten temat można przeczytać również tutaj – w Pointe.